Hi pot haver diferents motius pels quals no apareix aquest botó, així que cal  comprovar el següent:

  • L’usuari identificat és validador o editor (el perfil administrador no té possibilitat d’editar publicacions)
  • La fase actual està en estat Publicat i és visible al portal. Si encara no ha arribat l’hora exacta de publicació, no apareix el botó “fer esmena”, només cal cancel·lar la publicació (usuari validador).
  • No s’ha iniciat la següent fase (a l’apartat “Fase en edició” es pot comprovar quina fase és l’actual). Quan la fase posterior a la que es vol esmenar està iniciada, no apareix el botó “fer esmena”. Si la fase actual està en estat d’Edició cal esborrar-la (perfil editor o validador). Llavors es podrà realitzar l’esmena.  Si la fase posterior està publicada ja no es pot realitzar l’esmena.