• Per accedir a la secció reservada a l’empleat públic és necessari disposar de:
  • una connexió a Internet
  • un navegador (es recomana Internet Explorer)
  • un lector de targetes criptogràfiques degudament instal•lat
  • un certificat digital personal de nivell 3 o superior (p.e: TCAT P o TCAT en targeta)
  • una màquina virtual Java 1.5 o superior
  • la versió 10 d’Adobe Flash Player
 • Per accedir a la secció pública (oberta a ciutadans i empreses) no és necessari cap requisit especial a banda d’una connexió a Internet i un navegador estàndard. A més a més, aquesta part acompleix el nivell AA d’accessibilitat i està disponible en català, castellà, aranès i anglès.

Recorda que l’accés a la part privada en el cas dels ens locals i les universitats es realitza amb certificat digital personal de nivell 3 o superior a través d’EACAT.

Per a informació sobre com accedir a la plataforma en cas d’altres administracions públiques (Generalitat i el seu sector públic i altres), pots contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari del Departament d’Economia, a través de l’adreça de correu: suport_contractaciopublica.eco@gencat.cat.

Documentació funcional: