Només es possible personalitzar el full d’estil (mida i color de font) i imatge (logotip) del perfil de contractant sempre que es configuri prèviament a l’eina de gestió i el perfil s’integri a la seu electrònica de l’organisme.  En canvi, si s’accedeix al perfil de contractant de l’organisme a través del portal de contractació pública (https://contractaciopublica.gencat.cat) es mostrarà l’estil estàndard (és a dir, amb la imatge corporativa de la Generalitat).

Destacar que la personalització del perfil només la podrà dur a terme l’administrador de la Plataforma. Per conèixer com dur a terme aquest procés podeu consultar el Manual usuari e-Contractació (PCSP) – Administrador .

A més de la personalització del perfil de contractant, també s’ofereix la possibilitat que l’administrador de l’òrgan de contractació a través de l’eina de gestió, defineixi una adreça web simplificada d’accés al perfil de contractant. Aquesta adreça facilitarà la seva difusió a les empreses licitadores i/o integració a altres webs.