La PSCP s’estructura en dues parts:

  • Una part privada on els empleats públics poden carregar la informació a publicar (BackOffice o Eina de gestió). La gestió de l’eina s’organitza a través de diferents rols que defineixen les tasques permeses per cada usuari de l’òrgan de contractació (administrador/editor/validador)
  • Una part pública on ciutadans i empreses poden consultar la informació. (FrontOffice o Portal de contractació pública).

Contingut relacionat:

Com es pot accedir a l’eina de gestió de la Plataforma de Serveis Contractació Pública?

Com es pot accedir a la part pública de la Plataforma de Serveis Contractació Pública?