Es pot esborrar una fase de la PSCP, únicament aquesta no està en estat “Publicat”.

Per a esborrar-la, cal accedir amb perfil d’editor, si l’estat de la fase és en edició, o amb perfil de validador, si la fase ja s’ha enviat a validar i està pendent de validació o validada. Posteriorment, introduir la data de publicació al perfil de la fase (és una dada obligatòria i si no està introduïda no es pot eliminar la fase), desar  i prémer el botó “Esborrar”.

En seleccionar aquesta opció s’esborra la fase especificada, tornant a activar la fase anterior.

En cas que la fase actual estigui publicada, però no visible ( no ha arribat l’hora exacta de la publicació i per tant no és visible al portal públic), el validador pot cancel·lar-ne la publicació.

Si la fase actual està publicada i visible (ja ha arribat l’hora de publicació i està visible al front) , no es pot esborrar ni retrocedir a la fase anterior. Es podrà modificar fent una esmena. A la part pública es mostra l’esmena i la publicació inicial.

En cas de necessitat de retroacció d’actuacions s’ha de publicar un nou espai virtual de licitació. En aquest sentit, cal tenir en compte la necessitat de publicar al tauler d’anuncis del primer espai de licitació de l’expedient la resolució o l’acte que en motiva la retroacció, així com també l’enllaç al nou espai virtual de licitació de l’expedient, i un avís al tauler d’anuncis d’aquest nou espai virtual de licitació que el relacioni amb l’antic. Addicionalment, es recomana que al nou espai de licitació es posi un número d’expedient similar a l’antic (amb un punt o un espai en blanc).”