Per finalitzar un expedient que ha quedat desert perquè no s’ha presentat cap oferta, cal publicar la fase d’adjudicació marcant l’opció específica “Es declara desert”. En aquest procés caldrà indicar com a data d’adjudicació del contracte la mateixa en que es declara desert.

En el cas d’un expedient amb lots, el funcionament és el mateix, però es fa dins del detall de cada lot.