Per tal que els usuaris validadors i editors de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, tinguin habilitats l’accés a la pestanya “Ofertes Rebudes” de l’apartat “Gestió de licitadors” a l’eina de gestió, hauran de tenir habilitada una opció específica al seu perfil d’usuari. Aquesta opció només la poden editar els usuaris amb perfil Administrador d’òrgan des de la gestió d’usuaris de PSCP.

Per fer-ho l’administrador haurà d’accedir a la “gestió d’usuaris”, cercar a l’usuari en qüestió i marcar l’opció de sota en seleccionar el seu perfil a l’òrgan de contractació.

Un cop acceptat haurà de desar els canvis de l’usuari i a partir d’aquest moment, en entrar i sortir de la plataforma, l’usuari editor o validador, tindrà accés a la pestanya “Ofertes Rebudes”.

NOTA: Aquest accés no implica el poder visualitzar les ofertes a dintre d’aquesta pestanya. El que es mostraran seran els assentaments d’entrada.

Les ofertes que hagin entrat a través de l’eina Presentació Telemàtica d’Ofertes, es podran descarregar des d’aquest apartat, quan hagi finalitzat el termini de presentació de les ofertes.

Les ofertes que hagin entrat a través de l’eina Sobre Digital es podran descarregar a través de l’eina d’obertura una vegada estiguin oberts els sobres. A partir de la versió  6.21 de l’eina (maig de 2020), la gestió de licitadors dels expedients amb Sobre Digital es trasllada també a l’eina d’obertura. En aquest sentit no es mostrarà la pestanya “Gestió de licitador” a l’eina de gestió, sinó un botó d’accés a la gestió de licitadors.

Per a més informació sobre les diferències entre les dues eines de presentació de licitacions mencionades consulta el següent contingut: Presentació telemàtica d’ofertes i Sobre Digital 2.0