Els expedients s’esborren passat un marge d’uns dies des del seu arxivament (els arxiva l’administrador).

La traça dels expedients arxivats que pot consultar l’administrador d’òrgan mai no desapareix de l’eina de gestió, sinó que perdura, fins i tot, quan l’expedient s’ha esborrat de la Plataforma de Contractació Pública.