Atesa la discontinuïtat tecnològica que afecta a l’eina de gestió de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, cal fer ús d’aquesta a través d’un navegador portable que cal descarregar en local i executar per a accedir a gestionar les publicacions al perfil de contractant.

Com descarregar el navegador potable?

En accedir a l’eina de gestió de PSCP a través d’EACAT s’obrirà la pàgina de cortesia en la que trobaràs el fitxer executable “pscp.exe”, certificat per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya perquè et permeti executar-lo amb seguretat; el manual d’instal·lació i les dades de suport on t’hauràs d’adreçar en cas de dubtes o problemes en la instal·lació.

Et recordem que aquest navegador et permetrà obrir l’aplicació de l’eina de gestió de la Plataforma i accedir a la configuració de sobres, però et recomanem que la resta d’accions, com ara l’obertura de sobres o els requeriments de documentació a les empreses, es facin des de la URL específica.

Per accedir a altres adreces web, podràs fer-ho a través dels navegadors habituals amb què treballeu.

Com accedir a través del navegador portable?:

Un cop descarregat el fitxer pscp.exe caldrà que el guardis en local (no és possible executar-ho des de les unitats de xarxa).

Fer doble clic sobre l’executable i s’obrirà la pàgina principal d’accés a l’eina de gestió de PSCP, des de la que t’hauràs d’identificar amb certificat digital (per les funcionalitats del validador) o amb usuari i contrasenya d’EACAT per les funcionalitats de l’editor.

Cal tenir en compte que l’usuari i contrasenya d’EACAT caduca. En cas que no es reconeguin les credencials amb aquest mètode d’accés caldrà que accedeixis a la plataforma EACAT per a actualitzar-les prèviament.

 

Un cop feta la identificació s’accedeix a l’eina de gestió amb els permisos de l’usuari corresponents.

 

Requisits tècnics: 

Aquesta solució de contingència temporal, necessària fins a la implantació de la nova eina de gestió de PSCP, es pot fer servir amb sistema operatiu W10.

És possible que l’antivirus de l’equip demani afegir una excepció de seguretat per accedir a l’eina. En aquest sentit, s’han afegit al manual d’instal·lació del navegador portable, alguns exemples de les pantalles que cal seguir per portar a terme aquesta acció amb els missatges d’alguns antivirus  determinats identificats en el procés de pilotatge.