La data de fi de publicació al perfil  (a dades bàsiques) es pot modificar sempre sense necessitat de fer esmena doncs és una dada de gestió que no es publica al Portal.

Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”.

És molt important que un cop modificada, es premi el botó “Desar” que apareix a la part superior dreta o inferior esquerra de la pestanya “Dades bàsiques”.

En les fases finals d’un expedient (Adjudicació deserta, Formalització i Procediment Anul·lat, Menor finalitzat), segons la llei de transparència, és obligatori informar d’aquesta data i que sigui, almenys, 5 anys posterior a la publicació de la última fase.

PSCP_data_fi_publicacio_perfil