L’accés a la part privada (eina de gestió o back) de la Plataforma per part de l’òrgan de contractació del món local, es realitza des de la plataforma EACAT (Pestanya “Aplicacions”). Per tant, per accedir a l’eina, és necessari que l’usuari estigui donat d’alta a EACAT. En cas contrari, s’ha de posar en contacte amb el gestor d’EACAT del seu ens perquè li habiliti l’accés a EACAT.

PSCP_Acces_aplicacions

 

D’altra banda, l’autenticació a EACAT es pot realitzar mitjançant usuari/contrasenya o amb certificat digital de signatura avançada o reconeguda. En el cas del certificat de treballador de l’administració pública  emès pel Consorci AOC pot ser una T-CAT o una T-CAT P. El certificat digital és imprescindible per l’usuari amb rol de validador per tal de dur a terme les funcions de publicació de la documentació que s’ha de visualitzar des del perfil de contractant.

Així mateix, per la funcionalitat de publicació al DOGC a través de la PSCP és necessari que el certificat emprat sigui un certificat digital de signatura reconeguda (p.ex: T-CAT).

Contingut relacionat: Creació d’un anunci a la Plataforma del Contractant