L’accés a la part privada (eina de gestió o back) de la Plataforma per part de l’òrgan de contractació del món local, es realitza des de la plataforma EACAT ( Pestanya “Aplicacions”). Per tant, per accedir a l’eina, és necessari que l’usuari estigui donat d’alta a EACAT. En cas contrari, s’ha de posar en contacte amb el gestor d’EACAT del seu ens perquè li habiliti l’accés a EACAT.

 

PSCP_Acces_aplicacions

 

D’altra banda, l’autenticació a EACAT es pot realitzar mitjançant usuari/contrasenya o amb certificat digital de signatura avançada o reconeguda. En el cas del certificat de treballador de l’administració pública  emès pel Consorci AOC pot ser una T-CAT o una T-CAT P. El certificat digital és imprescindible per l’usuari amb rol de validador per tal de realitzar les funcions de publicació de la documentació que s’ha de visualitzar des del perfil de contractant.

Així mateix, per la funcionalitat de publicació al DOGC a través de la PSCP és necessari que el certificat emprat sigui un certificat digital de signatura reconeguda (p.e: T-CAT).

Contingut relacionat:  Creació d’un anunci a la Plataforma del Contractant