Error “El NIF indicat ja existeix a la base de dades”

Aquest error apareix perquè l’usuari ja està donat d’alta a la PSCP per a un altre òrgan de contractació (ens). Actualment, l’administrador d’òrgan no té possibilitat de donar d’alta un usuari a un òrgan de contractació quan aquest ja està donat d’alta en un altre. En aquest cas, els usuaris es donaran d’alta des del Consorci AOC.

Per tal de fer-ho, l’administrador de l’ens en qüestió ha de facilitar, a través del Formulari de contacte  les següents dades de l’usuari o usuaris que cal donar d’alta:

– Entitat o entitats a la qual s’ha de donar d’alta.

– DNI

– Nom i cognoms

– Adreça de correu-e

– Especificar si l’usuari ha de disposar dels rols d’editor i validador o només del rol d’editor.