En accedir a la PSCP només es pot escollir l’ens al qual l’usuari està donat d’alta a la Plataforma. Si l’ens per al qual està donat d’alta a EACAT, no està donat d’alta a la PSCP, l’administrador d’aquest haurà de realitzar l’alta.