Les dades bàsiques d’un espai són dades genèriques que defineixen el tipus d’expedient; es defineixen a nivell de tot l’espai; s’especifiquen en el moment de la seva creació i es poden modificar després a cada fase de l’expedient amb les següents excepcions:

  • En una adjudicació no es podrà si s’ha publicat l’anunci de licitació.
  • En una formalització no es podrà si s’ha publicat l’anunci de licitació o l’adjudicació.

En un cas diferent als anteriors, en que calgui modificar alguna dada bàsica amb la fase ja publicada (per exemple en fase d’anunci de licitació si ja s’ha publicat la fase), caldrà fer-ho mitjançant l’esmena corresponent sobre la fase. La manera de fer-ho és iniciar una esmena sobre la fase publicada, “Desar” i en aquest punt, accedir a la pestanya “dades bàsiques”. Es poden esmenar per exemple el tipus d’expedient, el sistema de racionalització, el tipus i subtipus de contracte (procediment d’adjudicació, contracte menor o altres procediments segons instruccions internes). No es pot, però, modificar la unitat de contractació relacionada amb l’expedient.

Dins d’aquestes dades s’inclou la data de fi de publicació de l’expedient al perfil de contractant i l’adreça de correu electrònic per a rebre avisos de noves ofertes. Aquestes dades són les úniques que es poden modificar, sense fer esmena, amb independència de la fase publicada.

Per el cas concret de la informació referent a la modalitat de presentació electrònica d’ofertes, aquesta només es permetrà canviar sempre i quan l’expedient no acompleixi algunes de les següents condicions:

  • La fase actual és adjudicació o formalització.
  • La fase actual és anunci de licitació i el seu estat és el de publicat i visible. 

A l’eina de gestió les dades bàsiques s’introdueixen a l’opció de “Nou espai de licitació” i aquesta mateixa informació consta a l’opció de “Espais de licitació” a la pestanya de “Dades bàsiques”, en accedir al detall d’un expedient.

A tenir en compte:

  • Si s’informa la data de l’apartat “Data fi de publicació al perfil” quan arribi aquesta data l’expedient deixarà d’estar visible a la part pública de PSCP.
  • Si s’informa la data de l’apartat “Data fi de publicació a gestió”, quan arribi aquesta data, per tal de veure l’expedient des de la part del treballador públic caldrà marcar el check “Incloure expedients no visibles a gestió” abans de cercar en la pestanya d’espais de licitació.

NOTA: Cal tenir en compte que aquestes dades són modificables sense necessitat de fer una esmena.