Un cop donats d’alta els usuaris amb els perfils que donen accés a l’edició i validació d’anuncis, aquests usuaris hauran d’accedir a la plataforma amb el perfil corresponent per tal de poder crear noves publicacions.

Per accedir a la plataforma, cal accedir a EACAT, apartat Aplicacions i accedir al logotip de la PSCP.

PSCP_Acces_aplicacions

Si l’usuari només disposa d’un rol, el sistema no li permetrà escollir i accedirà directament amb l’únic rol que té assignat.

Quan un usuari disposa de més d’un rol, en accedir a la plataforma li donarà a escollir entre els diferents rols que tingui assignats

Caldrà seleccionar el rol editor o validador per poder accedir a la publicació d’un nou anunci.

Si un usuari té més d’un perfil, un cop estigui identificat, podrà canviar de perfil prement l’opció del menú superior “seleccionar perfil”

Un cop l’usuari entri com a editor o validador, podrà crear un nou espai de licitació a partir de la pestanya “Nou espai de licitació”.

En primer lloc, cal emplenar les dades bàsiques de l’expedient. Aquestes seran les dades que identificaran en tot moment l’expedient.

Les dades bàsiques d’un espai són dades genèriques que defineixen el tipus d’expedient; es defineixen a nivell de tot l’espai; s’especifiquen en el moment de la seva creació i es poden modificar després a cada fase de l’expedient amb les següents excepcions:

– En una adjudicació no es podrà si s’ha publicat l’anunci de licitació.
– En una formalització no es podrà si s’ha publicat l’anunci de licitació o l’adjudicació.

Cal definir en aquest apartat el mètode escollit per la presentació de les ofertes en el cas que la fase a publicar sigui la d’anunci de licitació:

NOTA: la definició d’una data de fi de publicació a l’eina de gestió, implica que l’expedient desaparegui de la pestanya Espais de licitació de la PSCP una vegada hagi arribat la data indicada en aquest camp (el mateix passarà amb l’expedient a la part pública en el cas de definir una data de fi de publicació del perfil. En aquest cas recomanem no definir cap data perquè l’expedient aparegui al Perfil de Contractant durant el temps definit per la normativa vigent).

En cas de definir una data de fi de publicació a l’eina de gestió, un cop passada aquesta, l’expedient es podrà tornar a visualitzar marcant el xec de la imatge de sota a la cerca d’expedients des d’Espais de licitació.

Un cop emplenades i desades les dades bàsiques, pots iniciar la primera fase (es pot començar per qualsevol fase, menys per la Formalització del contracte, que requereix que s’hagi publicat prèviament l’adjudicació) des de l’apartat “fase en edició”.

 

Només cal desplegar aquest apartat i escollir la fase per la qual vols començar.

PSCP_Escollir_fase