Per a veure aquest botó l’usuari identificat ha de ser el validador i l’estat de la fase ha de ser “validat”. Si es passa el cursor sobre el nom de l’usuari, a la part superior dreta, es pot veure quin és el perfil amb el que s’ha accedit a la Plataforma.  Per a canviar de perfil, cal prémer “Seleccionar perfil”.

Si el botó apareix deshabilitat hauràs d’accedir amb certificat digital T-CAT o T-CAT P a EACAT i seleccionar el perfil validador per poder realitzar la publicació.