La pestanya “Gestió de comunicats” de cada expedient permet fer publicacions a un tauler d’anuncis associat a l’expedient al perfil .
Per poder publicar comunicats al tauler ha d’haver alguna fase ja publicada i visible al Portal. L’usuari de la PSCP haurà d’accedir amb el rol de validador.
La gestió de comunicats s’estructura en dues subpestanyes:

1-Dubtes i preguntes
2-Avisos i recursos

1- Dubtes i preguntes
En accedir a aquesta opció es mostren dues zones

 • Zona de recepció de preguntes:

Configuració per l’enviament de preguntes des del Portal. Els òrgans de contractació poden habilitar per a cada expedient l’opció d’enviar preguntes des del Portal. Si es marca aquesta opció, quan es publiqui l’expedient, es publicarà un nou espai amb el tauler d’anuncis, des d’on els usuaris del Portal tindran disponible un formulari per enviar preguntes. La recepció de preguntes genera un avís per correu electrònic als usuaris amb perfil de validador.

Taula de preguntes rebudes: Aquesta taula mostra les preguntes que s’hagin enviat des del Portal de contractació. Les preguntes enviades des del Portal no es publiquen automàticament, es recullen a aquesta taula, que actua com a bústia de entrada, i són visibles només per l’òrgan de contractació que ha publicat l’expedient. L’òrgan de contractació pot consultar les preguntes realitzades i utilitzar-les per fer una publicació des de la taula de publicacions.

A partir de les preguntes rebudes, l’òrgan de contractació pot realitzar la gestió que consideri oportuna: ignorar-la i esborrar-la, o contestar-la editant-la a la taula de publicació. Per poder fer seguiment de les preguntes pendents / contestades existeix un camp que permet marcar cada pregunta que es dóna per contestada.

 • Zona de publicació:

Mostra una taula des d’on s’editen les preguntes i respostes i es publiquen al Portal.
Les publicacions que fa l’òrgan poden tenir com a origen una pregunta de la bústia d’entrada però també una pregunta rebuda per altres canals o qualsevol aclariment que l’òrgan vulgui fer.
Hi ha dos formes possibles per publicar una pregunta/resposta.
– Afegir-la manualment: Mitjançant el botó “Afegir una altra pregunta-resposta”, s’aixeca una
finestra flotant que permet introduir manualment les dades.
– Afegir-la automàticament a partir d’una pregunta de la taula d’entrada.

El mecanisme de publicació és anàleg a la publicació de les fases d’un expedient.

Els usuaris editors poden editar i enviar a validar preguntes/respostes.
Els usuaris validadors poden editar, validar i publicar preguntes/respostes.
En “Desar i Publicar” la pregunta/resposta es visualitza de forma immediata al Portal, certificant-ne la seva publicació per part de l’AOC.

Una pregunta publicada no es pot modificar ni despublicar. Un cop publicada una resposta a una pregunta, es podrà editar realitzant una esmena.
Per a procedir amb l’esmena s’ha de clicar a la resposta ja publicada i apareixerà aquest popup:

Seguidament, s’ha de prémer el botó “Fer una esmena” situat a la part superior dreta del requadre i indicar un motiu de l’esmena. Tot seguit, la resposta passarà a un estat d’edició, tot i que la resposta anterior encara està visible al portal. En tornar a prémer la resposta esmenada, apareixerà el següent popup:

Un cop modificats els camps que es desitgin, s’ha de prémer desar i validar, seguidament tornar a obrir la resposta que ara estarà en estat validat i publicar-la.
Al portal apareixerà la nova resposta, tot i que disposarà del control d’esmenes per a poder veure totes les versions.
Tanmateix, una esmena només es podrà eliminar mentre no estigui publicada.

2.- Avisos i recursos
En accedir a aquesta opció es mostra una taula des d’on s’editen els avisos i recursos i es publiquen al Portal.

En punxar el botó “Afegir nou avís o recurs”, s’aixeca una finestra flotant que permet introduir les dades.
El mecanisme de publicació és anàleg a la publicació de les fases d’un expedient.
Els usuaris editors poden editar i enviar a validar preguntes/respostes.
Els usuaris validadors poden editar, validar i publicar preguntes/respostes.
En “Desar i Publicar”, l’avís o recurs queda en estat publicat i es visualitzarà quan arribi la data i hora indicades a “Data d’inici de publicació”, certificant-ne la seva publicació per part de Consorci AOC.
Un avís o recurs publicat no es pot modificar ni eliminar, però es pot esmenar, creant una nova versió del mateix i deixant constància tant de l’original com de les esmenes posteriors des del portal.


Un avís o recurs publicat i visible no es pot esborrar, però es pot esmenar.
Un avís o recurs deixa de ser visible quan arriba la data i hora indicades a “Data fi de publicació”, tant l’original com les esmenes posteriors.
Per cada avís o recurs s’edita la següent informació:

 • Títol – Títol de l’avís o recurs
 • Descripció – Text de l’avís o recurs
 • Tipus – Un avís es pot tipificar de 5 formes:
  • Recursos, Avisos, Esmenes, Avisos relacionats amb la Mesa i Manteniment d’efectes del contracte. Al tauler d’anuncis es mostren cinc seccions diferenciades, per cada tipus d’avís. Les seccions sense avisos publicats no es mostraran.
  • Data d’inici de publicació
  • Data de fi de publicació, si es clica a ‘Informar data de fi’ s’afegeix element per introduir aquesta data Documents annexes – Es poden adjuntar diversos documents com a complement a l’avís o recurs.
  • Enllaços – Es poden indicar diversos enllaços com a complement a l’avís o recurs.

Un avís o recurs es pot editar en els quatre idiomes contemplats. Un avís o recurs publicat no es pot editar en altres idiomes.

Al Portal de contractació, es visualitza el tauler d’anuncis amb els tipus d’avisos amb dades publicades. Els avisos publicats queden visibles a l’expedient a través d’aquest tauler. Quan es fa una publicació al tauler d’anuncis, l’eina envia un correu d’avís a les empreses que estiguin subscrites a aquell expedient i a aquelles que hagin presentat oferta al mateix a través de les eines de licitació electrònica integrades amb la PSCP (Sobre Digital o Presentació Telemàtica d’Ofertes).

Al seleccionar un avís o recurs es mostra la llista de publicacions realitzades
Al seleccionar una avís o recurs es mostra el detall d’informació:

Un cop modificats els camps que es desitgin, s’ha de prémer desar i validar, seguidament tornar a obrir la resposta que ara estarà en estat validat i publicar-la.
Al portal apareixerà la nova resposta, tot i que disposarà del control d’esmenes per a poder veure totes les versions.
Tanmateix, una esmena només es podrà eliminar mentre no estigui publicada.

Recordar que l’eina de gestió no genera avisos de manera automàtica en relació a les publicacions al tauler d’anuncis, però de cara a les empreses licitadores existeix la possibilitat de subscriure’s a la recepció d’avisos a la part pública del perfil del contractant de la pròpia licitació: