Si has sol·licitat la integració al servei mitjançant sistemes propis de la manera indicada en aquest apartat, els tècnics d’integració contactaran amb el teu ens, mentrestant, podeu consultar la documentació d’integració del servei a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades i disposa d’una missatgeria genèrica amb un camp “any” (DatosEspecificos) on haureu d’informar les dades específiques del servei.

En cas que t’integris via serveis web per primera vegada amb els serveis de l’AOC el procés serà una mica més costós.

La documentació genèrica de la PCI la pots trobar al següent enllaç, on també veuràs que tenim clients PCI d’exemple d’enviament de dades a la nostra plataforma en Java i .Net. Donat que heu d’enviar documents adjunts haureu d’utilitzar MTOM, si heu de revisar algun client d’exemple, reviseu el Client PCI MTOM (només el tenim en Java).

Documentació específica d’integració al servei PSCP:
En els següents documents es descriu la missatgeria específica del servei:

Important

El projecte renovació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública que s’està portant a terme des del Departament d’Economia, incorpora el canvi del sistema d’enviament de dades de publicació i fitxers a través d’integració.
Quan estigui desenvolupat el nou servei web de PSCP (previst per a la seva implantació a 2022), des del Departament, es posarà a disposició del Consorci AOC la nova documentació d’integració. A partir d’aquest moment, es portaran a terme les adaptacions necessàries a la passarel·la d’integració de la PCI del Consorci AOC i s’informaran les que s’hagin d’aplicar als sistemes tercers.