A la PSCP hi ha determinades fases que es consideren fases finals d’un expedient perquè a partir de la publicació de les mateixes, no es pot continuar amb la publicació d’altres fases i només és permetrà afegir a la publicació, anuncis al tauler o esmenes sobre la fase final (en el cas de la formalització).

Actualment són fases finals de la vida d’un expedient a PSCP la formalització i l’anul·lació.

A la publicació de procediments concrets com és el Contracte basat en acord marc també s’afegeix, a la fase d’adjudicació, un xec per definir si es tracta de la darrera fase de l’expedient o es publicarà un formalització posterior. Cal tenir en compte que en el cas de marcar Si al xec destacat a la imatge de sota, l’expedient no podrà passar a la fase de formalització.

En el cas que s’hagi definit l’opció Darrera fase a l’adjudicació per error i es vulgui publicar una formalització, caldrà publicar una esmena a l’adjudicació i modificar el xec destacat per tal de poder iniciar la fase posterior.