Per tal de donar d’alta un usuari a la PSCP, l’administrador de l’òrgan de contractació ha de seguir els passos següents:

  1. Accedeix a la PSCP des d’EACAT escollint l’ens al qual vols donar d’alta l’usuari

i a l’hora d’escollir el perfil cal que seleccionis el perfil “Administrador d’òrgan de contractació”.

 

  1. Un cop identificat a la PSCP com administrador de l’ens al qual vols donar d’alta l’usuari, cal que accedeixis a la pestanya “Gestió d’usuaris”:

 

pscpgestiousuaris

3.A continuació cal prémer l’opció “Nou usuari” (enllaç de color blau a la dreta de la pantalla).

 

Aquí apareixerà una pantalla on informar les dades de l’usuari,

 

  1. Un cop informades, cal prémer l’opció “afegir un altre perfil” (enllaç de color blau a sota de les dades bàsiques de l’usuari) per tal de definir els rols de l’usuari.

 

 

  S’obrirà una finestra per assignar els perfils validador o editor (el d’administrador no el pot assignar el propi administrador) :

 

 

  1. Quan el perfil (o perfils) s’hagi assignat cal prémer “Acceptar” i a continuació la finestra desapareixerà i cal prémer el botó “desa” a la part superior dreta de les dades d’usuari.

 

Contingut relacionat:

Com donar d’alta un altre administrador de la plataforma de Contractació?

Manual d’usuari administrador d’e-Contractació