Actualment la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) no permet passar de fase els diferents lots de la licitació en diferents moments. No obstant pots seguir les passes següents com alternativa:

 1. Publicar l’adjudicació/formalització dels primer lots que estiguin adjudicats.
 2. Pels lots que no ho estiguin:
  • Indicar en el paràmetre “Denominació” que està pendent d’adjudicació/formalització.
  • Indicar “no aplica” en els camps obligatoris.
  • Indicar en la data d’adjudicació/formalització, la data del lot que sí ha estat adjudicat 
 3. En el moment en que aquests darrers s’adjudiquin/formalitzin, caldrà fer una esmena de la fase d’adjudicació per actualitzar la informació indicada en el punt 2.
 4. Pots anar informant als usuaris mitjançant els avisos a la licitació de les esmenes corresponents a les adjudicacions.
 5. No existeix un límit de lots a introduir a l'expedient a PSCP però es recomana desar periòdicament a mesura que es van afegint. Cal tenir en compte que si s'introdueixen tots alhora i es triga molt de temps a guardar el canvis, el procés podria acabar en error.