La publicació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública dels contractes subscrits mitjançant tramitació d’emergència requereix que s’indiqui, en introduir les dades del contracte en la pestanya de “Dades bàsiques”, el tipus de tramitació d’emergència.

Així mateix, en marcar aquest tipus de tramitació deixa de ser obligatori informar, tant el “tipus de procediment” com si “admet presentació electrònica”.

La publicació es pot efectuar directament a la fase d’adjudicació de l’espai virtual de licitació del contracte, ometent les fases prèvies que no es corresponen amb aquesta tramitació.

Aquesta fase consta dels apartats on es pot indicar la informació bàsica de l’expedient, les dades de l’empresa adjudicatària i el preu del contracte, així com de l’espai on annexar els documents generats en la contractació.