Hi ha dos escenaris possibles:

  • L’ens encara no és usuari del servei: hauràs de tramitar l’alta consultant les indicacions de l’apartat serveis del nostre web. Escull el servei que t’interessi i ves a “Sol·liciteu el servei”. Al formulari d’alta, hauràs de marcar l’opció “Integració” com a modalitat del servei sol·licitat, si aquesta està disponible.
  • L’ens ja és usuari del servei: en cas que ja estigueu donats d’alta, podràs sol·licitar-nos la integració annexant el document d’integració (degudament emplenat i signat digitalment, en format PDF) al formulari contacte de suport a la integració. Un cop fet, ens posarem en contacte amb tu per informar-te dels passos a seguir posteriorment i et requerirem la informació que ens calgui per poder continuar amb els treballs d’integració.

Important

El serveis d'integració de la PSCP s'està renovant durant l'any 2023 per portar a termes les adaptacions a la nova eina. Temporalment no serà possible realitzar noves altes fins que es puguin implantar els nous serveis. 

Per aquells ens que ja estan integrats, la nova PSCP permet la retrocompatibilitat fins a finals de 2023. No obstant, moltes dades del servei web actual no tindràn correcpondència a la nova eina i caldrà emplenar-les a través de la pantalles del Gestor de publicacions. 

Quan finalitzi l’adaptació es difondran els documents d’integració del nou servei a través dels blogs d’integradors i Contractació Pública.