}

Per als documents adjunts als expedients de contractació publicats a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, s’han de tenir en compte els formats permesos indicats a sota:

.doc, .pdf, .txt, .ppt, .lct, .dwg, .ctb, .xml , .zip , .rar , .xls, .jpg, .jpeg, .png, .tiff, .tif, .docx, .xlsx, .pptx, .doc, .pdf, .txt, .ppt, .lct, .dwg, .ctb, .xml, .zip, .rar, .xlsx, .pptx, .xls, .jpg, .jpeg, .png, .tiff, .tif, .docx, .tcq

Per adjuntar un document en un format que no estigui inclòs en el paràgraf anterior, es pot pujar el document comprimit en un fitxer .zip.

Pel que fa al límit de pes, tot i que la PSCP permet un límit general de 400 Mb, superat un determinat pes, en funció del format de l’arxiu, es podrien produir alertes de l’antivirus corporatiu de la Generalitat. Per evitar aquestes, així com, facilitar la baixada dels documents des del Perfil de Contractant, és recomanable fer particions dels fitxers grans que puguin superar els 100 Mb.

Per la part de presentació d’ofertes de Sobre Digital 2.0 no existeix restricció en quant a formats de fitxer i hi ha un límit de 25MB per fitxer.