Si. Pots marcar l’opció “Utilització a través dels sistemes propis del sol·licitant (Serveis Web)” al propi formulari d’alta quan sol·licites el servei. Si el teu ens ja està donat d’alta a la PSCP, segueix les indicacions d’aquest FAQ:

Important

El projecte renovació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública que s’està portant a terme des del Departament d’Economia, incorpora el canvi del sistema d’enviament de dades de publicació i fitxers a través d’integració.
Està previst que, des del Departament, es posi a disposició un nou webservices i la documentació d’adaptació al mateix durant 2022.
A partir d’aquest moment, es portaran a terme les adaptacions necessàries a la passarel·la d’integració de la PCI del Consorci AOC i s’informaran les que s’hagin d’aplicar als sistemes tercers.