Si. Pots marcar l’opció “Utilització a través dels sistemes propis del sol·licitant (Serveis Web)” al propi formulari d’alta quan sol·licites el servei. Si el teu ens ja està donat d’alta a la PSCP, segueix les indicacions d’aquest FAQ:

Important

El serveis d'integració de la PSCP s'està renovant durant l'any 2023 per portar a termes les adaptacions a la nova eina. Temporalment no serà possible realitzar noves altes fins que es puguin implantar els nous serveis. 

Per aquells ens que ja estan integrats, la nova PSCP permet la retrocompatibilitat fins a finals de 2023. No obstant, moltes dades del servei web actual no tindràn correcpondència a la nova eina i caldrà emplenar-les a través de la pantalles del Gestor de publicacions. 

Quan finalitzi l’adaptació es difondran els documents d’integració del nou servei a través dels blogs d’integradors i Contractació Pública.