Per tal d’informar el codi DIR3 del teu ens al formulari de sol·licitud d’alta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,  pots consultar el Directori Comú d’Unitats Orgàniques.

Qualsevol consulta relacionada amb DIR3 o FACe els organismes han d’adreçar-se a:
– DIR3: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/77
– FACe: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/79

En cas de voler tramitar l’alta dels codis DIR3 consulta la informació que trobaràs aquí