En fer l’alta de la PSCP d’un ens local, des del Consorci AOC únicament es realitza l’alta dels administradors d’òrgan. La resta d’usuaris els ha de donar d’alta el propi administrador d’òrgan.

Per poder donar d’alta les publicacions cal que els usuaris que ho hagin de fer estiguin donats d’alta amb el perfil d’editor (pot crear els anuncis i enviar-los a validar) o validador (pot signar els anuncis i publicar-los, a banda de poder fer les mateixes tasques que l’editor).

Per donar d’alta un nou usuari o assignar nous perfils als usuaris administradors existents, cal que l’administrador d’òrgan accedeixi a EACAT > Aplicacions > PSCP> Gestió d’usuaris.

1

A la nova pantalla que apareixerà, veuràs els usuaris que estan donats d’alta actualment (En ser el primer cop que accedeixes, els usuaris que apareixen són els designats com a administradors al formulari d’alta).

2

En aquest punt, tens dues possibilitats, donar d’alta un nou usuari, o afegir un nou perfil a un dels usuaris existents.

            1.1 Alta nou usuari

Si s’ha de donar d’alta un nou usuari, cal prémer l’opció “Nou usuari” (enllaç de color blau a la dreta de la pantalla).

3

Apareixerà una nova pantalla on s’han d’informar les dades de l’usuari.

4

Si en donar d’alta l’usuari apareix un error indicant “El NIF indicat ja existeix a la base de dades”, ves a aquest contingut on us expliquem el motiu i què cal fer en aquests casos.

 

Cal omplir tots els camps, i un cop omplerts, fer clic a “Afegir un altre perfil”.

5

En aquesta pantalla cal fer clic a les caselles d’aquells rols els quals hagi de disposar el nou usuari.

6

A continuació cal fer clic a 6-1

Els perfils o perfil de l’usuari quedaran a la banda inferior de les seves dades.

7

Finalment cal fer clic a 7-1 per tal que els canvis quedin guardats.

8

Aquest usuari ja podria accedir a la PSCP amb el perfil de Validador. Cal recordar que per poder accedir a la PSCP, l’usuari ha d’estar donat d’alta obligatòriament a EACAT (aquesta tasca la realitza el gestor d’usuaris de l’ens).

            1.2 Afegir un nou rol

En cas que vulguis afegir un nou rol a un dels usuaris existents, només cal fer clic a sobre de l’usuari que es vulgui editar.

9

Apareixerà la pantalla amb les dades de l’usuari, caldrà fer clic a sobre del perfil de l’usuari.

10

Us apareixerà una pantalla on seleccionar els rols “Editor” o “Validador”.

11

Quan el perfil (o perfils) s’hagi assignat cal prémer “Acceptar” i a continuació la finestra desapareixerà i s’ha de prémer el botó “desa” a la part superior dreta de les dades d’usuari.