Es pot fer una anul·lació quan un expedient està en fase d’Anunci de Licitació, Adjudicació i Formalització i ja s’ha fet la publicació al Portal de Contracció, és a dir:

  • La fase en edició és Anunci de Licitació, Adjudicació i Formalització.
  • L’estat de la fase és Publicat
  • Ha arribat la data i hora de publicació al perfil, i per tant l’anunci/adjudicació/formalització és visible al Portal

Al Gestor de publicacions, l’anul·lació es tracta com una fase més de l’expedient, que es potportar a terme des del botó d'Accions:

 

mceclip0.png

El resultat d’una anul·lació és la publicació al Portal de Contractació de les dades de l’anul·lació a l’expedient corresponent. Al perfil de contractant s’identifiquen totes les anul·lacions publicades.

Depenent del tipus d’anul·lació que es triï, es podran emplenar uns camps diferents.

mceclip1.png

 

Nota: l’anul·lació és una fase final a la PSCP. Per aquest motiu no es pot revertir. En cas que un expedient s’anul·li per error, només es podrà crear un nou espai virtual de licitació a partir de la fase corresponent (següent a la darrera que va quedar publicada en l’anterior expedient) i referenciar el primer mitjançant les observacions o un avís al tauler de la nova licitació creada.

L’Anul·lació de l’expedient no implica que aquest deixi d’estar visible al Perfil de Contractant, sinó que quedarà en un apartat de publicacions específic.