Es pot fer una anul·lació quan un expedient està en fase d’Anunci de Licitació, Adjudicació i Formalització i ja s’ha fet la publicació al Portal de Contracció, és a dir:

 • La fase en edició és Anunci de Licitació, Adjudicació i Formalització.
 • L’estat de la fase és Publicat
 • Ha arribat la data i hora de publicació al perfil, i per tant l’anunci/adjudicació/formalització és visible al Portal

En l’àmbit de gestió de l’eina de Backoffice, l’anul·lació es tracta com una fase més de l’expedient, que es pot donar després de la fase d’Anunci de Licitació, Adjudicació o Formalització (segons les condicions indicades anteriorment).

El resultat d’una anul·lació és la publicació al Portal de Contractació de les dades de l’anul·lació a l’expedient corresponent. Al perfil de contractant s’identifiquen totes les anul·lacions publicades.
El procediment s’inicia seleccionant el botó “Anul·lar”, que aixeca una finestra on s’informen les dades de detall de l’anul·lació, seguint el mateix procediment que per a la resta de publicacions al Portal.

Depenent del tipus d’anul·lació que es triï, es podran emplenar uns camps diferents.

Si l’anul·lació prové d’un expedient en fase d’Anunci de licitació, es podran seleccionar el tipus d’anul·lacions:

 • Decisió de no adjudicar un contracte.
 • Desistiment.
 • Anul·lació de l’expedient”.

En la fase d’Adjudicació, es podran seleccionar els tipus d’anul·lacions:

 • Decisió de no subscriure un contracte
 • Anul·lació de l’expedient
 • Desistiment

Per a la fase Formalització es podrà triar el tipus:

 • Anul·lació de l’expedient

Nota: l’anul·lació és una fase final a la PSCP. Per aquest motiu no es pot revertir. En cas que un expedient s’anul·li per error, només es podrà crear un nou espai virtual de licitació a partir de la fase corresponent (següent a la darrera que va quedar publicada en l’anterior expedient) i referenciar el primer mitjançant les observacions o un avís al tauler de la nova licitació creada.

L’Anul·lació de l’expedient no implica que aquest deixi d’estar visible al Perfil de Contractant, sinó que quedarà en un apartat de publicacions específic. En el cas que el motiu de l’anul·lació sigui per error de publicació i l’expedient hagi de quedar ocult al perfil de contractant, caldrà que, prèviament a la publicació de la fase final (Anul·lació) es modifiqui la data de fi de publicació al perfil a la pestanya dades bàsiques. Important: Un cop publicada l’anul·lació no es podrà modificar aquesta data.

Revertir el procés d’anul·lació si encara no s’ha publicat:

Si abans de publicar l’anul·lació, la fase es troba en estat  “procediment en procés d’anul·lació” i es vol revertir el procés d’anul·lació de l’expedient (tornar a la fase anterior), cal seguir els passos següents:

 • Accedir com a validador a l’expedient, anar a la pestanya de la fase en procés d’anul·lació,i clicar “Anul·lar”. U
 • En aquest punt apareixerà un requadre nou amb vàries opcions i cal escollir “Esborrar”. L’aplicació demanarà confirmar l’acció i cal indicar acceptar.
 • Seguidament torna a la fase anterior publicada.

Anul·lar un anunci abans de finalitzar el termini de presentació d’ofertes d’un anunci de licitació:

Si un expedient està anul·lat no es podrà presentar oferta a l’anunci de licitació. Ara bé, si el termini de presentació encara no ha finalitzat les empreses sí que podrien arribar a inscriure’s a a la licitació (no així fer la presentació).

Com a alternativa per a evitar aquesta darrera casuística, recomanem que abans d’anul·lar l’anunci, s’escurci el termini a l’hora de la publicació +1 minut mitjançant una esmena de l’anunci. I després es procedeixi a l’anul·lació de l’expedient.