La notificació electrònica és un servei de les administracions públiques per realitzar en els seus procediments notificacions als ciutadans i empreses, per mitjans electrònics, amb totes les garanties establertes per la llei.

La comunicació no ha de complir els requisits legals de la notificació fefaent. Consulta detalls sobre la comunicació electrònica d'e-NOTUM a través d'aquest apartat: El concepte de comunicació electrònica

Si el teu ens està donat d’alta al servei e-NOTUM pots efectuar les dues funcionalitat (notificacions i comunicacions) sense sortir de la PSCP. Aquesta funcionalitat està activa de manera automàtica per tots els ens inclosos a l’àmbit local i universitats de la Plataforma. Els ens que disposin de la PSCP sota un altre àmbit gestionat pel Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya s’hauran d’adreçar al suport d’aquest per a sol·licitar l’activació de les notificacions electròniques.

A partir que una notificació és enviada al sistema de notificació o comunicació, aquest sistema ens indicarà l’estat de la petició per a cada destinatari. Els estats en que passés cada enviament, independents entre els diferents destinataris, seran els següents:

 • PENDENT DE PROCESSAR: És l’estat inicial del enviament. Un cop en aquest estat el sistema de peticions s’encarrega de registrar la notificació i passa a l’estat de Registrada.
 • REGISTRADA: L’enviament ha estat registrat al sistema de peticions. Si no hi ha cap error, passa a l’estat de Dipositada.
 • DIPOSITADA: La petició ha estat enviada als destinataris. Comença a comptar el termini de de mínim 1 dia i màxim 99 dies ajustables mitjançant el valor “Dies d’expiració”1.
  S’envia un avís als contactes del destinatari per correu electrònic o SMS (opcional).
 • ERROR DE PROCESSAMENT: S’ha produït un error irrecuperable en el tractament del enviament i el seu processament ha quedat aturat.
 • REBUTJADA SENSE ACCÉS: Han transcorregut de mínim 1 dia i màxim 99 dies ajustables mitjançant el valor “Dies d’expiració” des del dipòsit i el destinatari no ha accedit al seu espai virtual.
 • VISUALITZADA: El destinatari ha entrat al seu espai virtual personalitzat però no ha realitzat cap acció sobre la notificació.
 • ACCEPTADA: El destinatari ha acceptat explícitament la notificació. Es genera un document signat electrònicament com prova.
 • REBUTJADA: El destinatari ha indicat que vol rebutjar explícitament la notificació i per tant no accedir al seu contingut. Es genera un document signat electrònicament com a evidència.
 • PRACTICADA: El destinatari ha accedit al contingut de la notificació de la notificació. Es genera un document signat electrònicament com a evidència.
 • REBUTJADA SENSE ACCIÓ: Tot i que l’interessat té constància de tenir una notificació pendent de lectura, ha accedit al seu espai virtual personalitzat, no ha realitzat cap acció i han transcorregut de mínim 1 dia i màxim 99 dies ajustables mitjançant el valor “Dies d’expiració” des del dipòsit.

Edició d’una notificació o comunicació:

Opció disponible tant per a l’editor com al validador.
En accedir a la pestanya de “Gestió de comunicats”, es mostra una taula des d’on s’editen les notificacions.

Els òrgans de contractació poden habilitar per a cada expedient l’opció d’envia notificacions electròniques. Per això s’haurà de marcar l’opció “Activar l’ús de notificacions electròniques“.

El botó “Afegir una notificació” obrirà la interfície per crear una nova notificació per aquest expedient .
Mitjançant aquesta finestra es podran realitzar tant noves notificacions electròniques com comunicacions electròniques , aquesta diferencia serà controlada per el selecció de tipus de petició.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és image-2-1024x126.png

A partir de la pantalla apareixen pre-emplenats alguns camps genèrics de l’expedient i cal definir el detall del contingut, els documents adjunts i els destinataris de la notificació.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és image-1-1024x498.png

L’estat inicial d’una notificació és “En Edició”. La transició entre estats es realitza amb les accions (botons) disponibles en cada moment i en funció del rol de l’usuari: “Desar”, “Desar i enviar a enviar”, “Esborrar” i tornar “Enrere”   per sortir de la interfície de notificacions electròniques.

Camps a informar al detall del contingut:

 • Dies d’expiració: paràmetre que estableix durant quants dies la notificació és accessible un cop ha estat dipositada.
 • Dies de recordatòri: paràmetre que estableix cada quants dies s’ha d’enviar un recordatori als destinataris que no han accedit a la notificació ja dipositada. El format és el següent: 1,2,4 on cada valor ha de ser menor o igual que el valor dels dies d’expiració. Si per exemple s’indica el valor 1,2,4; es realitzarà un recordatori als destinataris que no hagin accedit a la notificació 1, 2 i 4 dies després d’haver-la dipositat.
 • Idioma: per defecte queda marcat el català i es poden afegir text i contingut de la notificació a partir de seleccionar el xec de la columna corresponents a la resta d’idiomes disponibles:

 • Títol: camp que indica el títol de la notificació. La seva mida màxima són 100 caràcters.
 • Text: text de la notificació. Es permet indicar fins a 4000 caràcters.

Camps a informar a documents adjunts:

En aquest pas s’ha d’annexar l’acte administratiu a notificar. Addicionalment es podem afegir altres documents adjunts a la notificació:

Camps a informar a destinataris:

Els destinataris són les empreses a les quals se’ls notifica una resolució administrativa.
Addicionalment cada destinatari pot tenir informats contactes, als quals serà enviat l’avís de dipòsit de la notificació via correu electrònic i SMS (opcional).
El o els contactes, seran els que tenen la previsió d’accés a l’espai de notificacions, en nom de l’empresa acceptaran o rebutjaran la notificació.

Des d’aquest apartat cal afegir els destinataris i contactes de la notificació. Es permet, així mateix, importar destinataris d’altres notificacions que ja hagin estat introduits a la interfície de funcions comunes de notificacions a PSCP (no apareixeran els destinataris utilitzats de forma prèvia a la posada en marxa d’aquesta interfície).

Finalitzada aquesta fase d’edició, procedim a validar la notificació i a enviar la sol licitud de notificació.

Enviament de la notificació/comunicació

Un cop informades les dades l’usuari validador pot enviar la notificació des del botó accions de la pantalla, opció “Desar i enviar dades”:

Seguiment de l’estat de la notificació:

Per fer el seguiment de la notificació, cal accedir des de l’expedient de PSCP a les notificacions enviades:

Aquest botó obre la interfície de notificacions electròniques des de la PSCP des de la qual es poden veure totes les notificacions relacionades amb aquest expedient, així com el seu estat. Es poden descarregar, també des d’aquest apartat les evidències relacionades amb la notificació: