Quan es passa una fase a estat “Publicat”, però no ha arribat el moment indicat a la data de publicació al perfil, i per tant, la publicació no és visible al Portal, es mostra l’opció “Cancel·lar publicació”, que torna la fase a l’estat “Validat”. No es pot cancel·lar una publicació visible al Portal. Quan una fase està en estat “Publicat” i encara no és visible al Portal, es mostra l’opció de cancel·lar:

Quan una fase està en estat “Publicat” i ja és visible al Portal, no es pot cancel·lar la publicació. En aquesta situació es mostren les opcions d’anul·lar expedient i esmena que s’expliquen en els apartats corresponents que es relacionen a sota.

Pot passar, que si es manté fixa la pàgina de detall durant un temps i arriba el moment de la publicació, es continuï mostrat l’opció de “Cancel·lar publicació” perquè no s’ha actualitzat la pàgina durant aquest temps. Si en aquesta situació se selecciona el botó “Cancel·lar licitació”, es donarà un missatge avisant que no es pot perquè l’anunci ja està publicat i es refrescarà la pàgina ocultant aquesta opció.

Si es publica una fase i es detecta un error en les dades introduïdes, amb aquesta opció s’evita haver de fer una esmena si la fase no està publicada i visible. Aquesta opció només està disponible per a l’usuari validador.

Contingut relacionat: