El Consorci AOC d’acord amb el Departament d’Economia, presta el servei a través d’EACAT únicament als ens locals i universitats públiques de Catalunya, la resta d’entitats no accedeixen a la Plataforma de Contractació Pública a través d’EACAT.

Per a informació sobre l’alta i accés per a entitats que no són del món local o universitats, es pot contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari del Departament, a través de l’adreça de correu: suport_contractaciopublica.eco@gencat.cat