}

Per accedir a la part pública de la Plataforma, per part de les empreses i ciutadans, per a consultar la informació publicada per l’òrgan de contractació, no hi ha cap requeriment especial a banda d’una connexió a Internet i un navegador estàndard.

La visualització de la informació es pot realitzar des de la mateixa Seu electrònica de l’organisme, sempre que, aquest, prèviament, hagi fet públic l’enllaç del seu perfil.

En cas contrari, les empreses i ciutadans, només poden consultar la informació accedint al portal de contractació https://contractaciopublica.cat on es mostren tots els perfils de contractant dels diferents òrgans de contractació adherits a la Plataforma.