}

És molt important que la URL d’accés al Perfil de Contractant sigui publicada a la Seu electrònica del vostre ens.

Podeu trobar la URL del vostre perfil, o bé a través de la part pública de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

L'administrador d'òrgan pot consultar també la URL des de les dades generals al Gestor de publicacions:

 

mceclip0.png