Per accedir a la part pública de la Plataforma, per part de les empreses i ciutadans, per a consultar la informació publicada per l’òrgan de contractació, no hi ha cap requeriment especial a banda d’una connexió a Internet i un navegador estàndard.

La visualització de la informació es pot realitzar des de la mateixa Seu electrònica de l’organisme, sempre i quan, aquest, prèviament, hagi fet públic l’enllaç del seu perfil.

En cas contrari, les empreses i ciutadans, només poden consultar la informació accedint al portal de contractació https://contractaciopublica.gencat.cat on es mostren tots els perfils de contractant dels diferents òrgans de contractació adherits a la Plataforma.

Cal tenir present que si l’ens ha personalitzat el perfil amb un logo propi, la URL que haurà de publicar és la personalitzada. L’administrador d’òrgan ha de recollir aquesta URL a l’apartat “Perfil de contractant”> Perfil personalitzat :

 

pscp_URL_perfil_personalitzat_img

 

 

 

Contingut relacionat:

Publicació de la URL de la Plataforma de Contractació.