La data de termini de presentació d’ofertes d’un anunci publicat, es pot modificar mitjançant una esmena de la fase d’anunci de licitació.

Expedient configurat amb Sobre Digital:

  • Si la nova data del termini supera la data d’obertura de pliques configurada, cal ampliar aquesta mitjançant el botó de “Gestió de la licitació electrònica” per la configuració de sobres i publicar una nova data d’obertura de pliques (modificant la data a la configuració del sobre l’esmena quedaria feta automàticament). Un cop publicada aquesta esmena automàtica, es pot fer via esmena tradicional el canvi del termini de presentació d’ofertes i publicar-la.

NOTA: Tingueu en compte, que en relació amb la configuració de les hores, la plataforma PSCP identifica les ’00:00 h’ amb l’inici del dia indicat i no el final. Si es vol que el termini de presentació finalitzi, per exemple, al final del dia 22/MM/AAAA, caldrà indicar com a termini el 22/MM/AAAA a les 23:59 hores.

Contingut relacionat:

Com es pot fer una esmena?