L’esmena les poden realitzar els usuaris amb perfil: Editor i Validador.

Cal tenir present que només cal fer esmena d’allò que s’ha publicat i es vol modificar. Si és una dada que no estava publicada no cal fer esmena.

NOTA: En el cas de la formalització, en ser una fase final, es poden esmenar només els documents incorporats a la fase (no, així, les dades de la fase ja publicades). Per fer alguna modificació en aquest sentit, caldrà fer servir el tauler d’anuncis de l’expedient a PSCP.  Els documents incorporats a la versió anterior de la fase, però, sempre quedaran visibles des de la versió prèvia a l’esmena.

També s’ha de tenir en compte que per a modificar la data de fi de publicació de l’expedient no cal fer esmena.

L‘esmena es farà seguint les instruccions següents:

– En primer lloc, cal prémer el botó “Fer una esmena”.

PSCP_boto_esmena
– S’obrirà una finestra que permet introduir dades:

PSCP_Info_esmena
A l’apartat Descripció de l’esmena cal indicar un text explicatiu del motiu de l’esmena. Aquest text es mostrarà al portal.

En desar aquestes dades, es crea una nova versió de la mateixa fase on es pot editar i publicar la informació seguint el mateix procediment que a la versió inicial .

– En qualsevol fase, s’ha d’informar de la data de publicació al perfil. Aquesta data, fa referència a la nova versió que s’ha creat de la fase. La data de publicació de l’anterior versió de la fase no variarà.

Per poder modificar les dades del contracte o els plecs corresponents a una esmena (des de la pestanya Plecs i altrres documents) cal fer clic primer al botó “Desa”  per tal que s’activi l’opció per editar els documents adjunts. 

Es poden realitzar tantes esmenes com sigui necessari, sempre que es compleixin els punts anteriors.

 

La visualització al Front d’una esmena és la següent:

PSCP_Esmena_front

Es continuaran veient les dades de la publicació inicial.

 

PSCP_esmena_abans

 

No és possible modificar dades bàsiques de l’anunci a través de l’esmena si hi ha una fase publicada (només es permet la modificació de la data de fi de publicació al perfil i a l’eina de gestió).

No és possible afegir o treure lots de la licitació a través del procediment d’esmena. Si l’anunci s’ha publicat erròniament sense lots, per exemple, caldrà que l’òrgan de contractació valori l’anul·lació de l’expedient:

Contingut relacionat:

No apareix el botó “Fer esmena”

Es pot eliminar una esmena?