}

Per a iniciar una nova fase, cal fer-ho amb el rol d’editor o amb el de validador. Per a poder fer-ho cal que la fase anterior estigui publicada.

Només cal anar al botó d’Accions i seleccionar “Canvi de fase”

 

mceclip0.png