Un expedient en estat ‘rebutjat’ indica que el validador ha rebutjat els canvis que ha fet l’editor.

Quan l’editor ho envia al validador, aquest pot acceptar i publicar o pot rebutjar.