Un expedient d’accés exclusiu és un expedient que no serà públic per als visitants del perfil de l’ens que el publica, només per aquells als que se’ls enviï l'URL.

El procediment de publicació d’un expedient exclusiu és el següent:

  • En donar d’alta l’expedient, marcar-lo com d’accés exclusiu a la pestanya “Dades bàsiques”.
  • Editar les dades de la fase d’anunci de licitació.
  • A la pestanya “Gestió licitadors”, subpestanya “Empreses convidades”, es poden mantenir les dades de les empreses a les quals es vol convidar, introduint el CIF, nom de l’empresa i el correu de contacte. Les dades de les empreses convidades es poden mantenir des que es crea l’expedient i mentre l’anunci de licitació no estigui en estat publicat. L’opció “Copiar correus” permet copiar al portapapers les adreces de totes les empreses convidades separades per punts i coma (correu1@empresa1.com; correu1@empresa2.com).
  • Cal tenir en compte que un cop publicat l’anunci, aquest no es farà públic al portal.
  • Un cop l’anunci publicat i quan ja hagi arribat l’hora exacta de la publicació, accedint a la pestanya “Gestió de licitadors”, subpestanya “Empreses convidades”, es mostrarà l’opció “Copiar adreça de l’anunci de licitació”. Aquesta opció copia al portapapers l’adreça especial d’accés exclusiu generada per l’anunci. Els gestors de l’anunci comunicaran aquesta adreça als destinataris que considerin oportú.

Cal tenir en compte que si tot és correcte, aquest botó apareix a la pestanya “Gestió de licitadors” > Subpestanya “Empreses Convidades”. Quan no apareix aquest botó, pot ser per diversos motius. Per tant, cal comprovar el següent:

  • Que l’expedient consta donat d’alta com “Expedient d’accés exclusiu” (verificar-ho accedint a “Dades bàsiques” de l’espai de licitació).
  • Que l’expedient està publicat i ja ha arribat l’hora de publicació al perfil de la fase d’anunci de licitació (l’hora de publicació es pot consultar a la pestanya “Anunci de licitació”> "Característiques de la licitació").

Si l’hora no ha arribat, cal esperar que arribi i llavors, es podrà consultar l'URL. Si hi ha hagut un error en la data (falta molt perquè arribi), aquesta es pot modificar prement el botó “Cancel·lar publicació” (perfil validador).