Un expedient d’accés exclusiu és un expedient que no serà públic per als visitants del perfil de l’ens que el publica, només per aquells als que se’ls enviï la URL.

Aquesta opció només es podrà seleccionar per als contractes menors, ja que per als contractes basats en acord marc, els específics de sistema dinàmic i els negociats sense publicitat ja es marca l’accés exclusiu de manera automàtica.

El procediment de publicació d’un expedient exclusiu és el següent:

  • En donar d’alta l’expedient, marcar-lo com d’accés exclusiu al formulari de “Nou espai de licitació”
  • Editar les dades de la fase d’anunci de licitació.
  • Anar al botó “Accions” i seleccionar Publicar (activar accés a empresa).
  • Un cop publicat l’anunci, aquest no és farà públic al Portal.
  • Una vegada l’anunci estigui publicat i quan ja hagi arribat l’hora exacta de la publicació, accedint al botó ”Informació expedient” es mostra l’opció “Copiar enllaç accés exclusiu”. Aquesta opció copia al porta retalls l’adreça especial d’accés exclusiu generada per l’anunci. Els gestors de l’anunci comunicaran aquesta adreça als destinataris que considerin oportú i fent servir el mitjà que decideixin (per exemple, correu electrònic).

Cal tenir en compte que si tot és correcte, aquest botó apareix com una opció dins el botó “informació de l’expedient”. Quan no apareix aquesta opció, pot ser per diversos motius. Per tant, cal  comprovar el següent:

  • Que l’expedient consta donat d’alta com “Expedient d’accés exclusiu” (verificar-ho accedint a “Dades bàsiques” de l’espai de licitació.)