La gestió de les fases d’un procés de licitació porta associades les següents característiques:

 • Un espai pot començar en qualsevol fase excepte la d’anul·lació.
 • No és obligatori passar per totes les fases (no hi ha cap fase obligatòria).
 • L’edició de les fases ha de seguir un ordre concret, seguint l’ordre natural de gestió en el temps de l’expedient. En aquest sentit, l’ordre natural és la seqüència “Alertes futures i consultes preliminars del mercat -> “Anunci previ” ->“Anunci de licitació” -> “Adjudicació ” -> “Formalització”.
 • És l’usuari qui selecciona tant la fase inicial com els canvis de fase (segons les regles indicades). Un cop s’ha canviat d’una fase a altra posterior, no es podrà tornar a editar la informació de la primera. Les fases “Procediment anul·lat” (Renúncies/Desistiments/Anul·lació de l’expedient), “Adjudicacions desertes”, “Menors finalitzats” i “Formalització” són fases finals; no permeten el canvi a una fase posterior.
 • El canvi de fase es fa al detall de l’espai de licitació, mitjançant el control disponible a la capçalera. L’excepció és el canvi a fase “Procediment anul·lat” (Renúncies/Desistiments/Anul·lació de l’expedient) que es fa des de controls específics a la fase d’Anunci de licitació o Adjudicació o Formalització.
 • En fer el canvi de fase s’activa la pestanya de la fase nova corresponent de l’espai de licitació i permet la seva edició.
 • La pestanya de la fase de la qual es venia es manté activada però no es permet l’edició de dades (només consulta).

 

Cada fase, des de que es comença fins que es publica un expedient, passa pels següents estats:

 • Estat “En Edició”. És l’estat inicial. Tant l’editor com el validador poden modificar
  les dades.
 • Estat “Pendent de validar”. Tant l’editor com el validador poden modificar les
  dades.
 • Estat “Validat”. Només el validador pot modificar les dades.
 • Estat “Rebutjat”. Tant l’editor com el validador poden modificar les dades.
 • Estat “En publicació”. La fase està preparada per ser visible al Portal (quan arribi la data i hora de publicació indicada per l’usuari).
 • Estat “Publicat”. La fase apareix publicada al portal