Per tal de realitzar la modificació, cal estar identificat a PSCP amb certificat digital i rol de validador. Les obertures de pliques tenen un tractament especial per permetre la seva edició i publicació en diferents moments sense haver de fer una esmena.

En el cas de la configuració de dates dels expedients habilitats per la presentació de proposicions mitjançant Sobre Digital, no s’ha de fer mitjançant una esmena a l’anunci de licitació. Cal modificar i Desar la data d’obertura de pliques a la pestanya de Gestió de Sobre Digital. Amb aquesta acció es publicarà automàticament una esmena al perfil de contractant, que queda identificada amb la imatge d’un sobre i el motiu d’esmena “Obertura de pliques”, tal i com es mostra a captura de sota:

La data d’obertura de pliques a la configuració dels sobres digitals, es pot modificar tantes vegades com sigui necessari. Si els sobres ja han estat oberts no s’ha de modificar la data d’obertura de pliques perquè es pot accedir a la documentació del sobre obert a través de l’eina d’obertura.