A la part pública només apareixerà l’anunci si:

 – Ha arribat l’hora exacta de publicació de la fase.
 – La data de fi de publicació al perfil (dades bàsiques de l’anunci) és posterior a la data i hora actuals,
 – L’anunci no és del tipus Negociat sense publicitat d’accés exclusiu.